Archiwum

   Informujemy, że od dnia 23.06.2015 r. od godz.12.00, w biurze Przedszkola Niepublicznego przy Parafii św. Jacka Odrowąża w Straszynie będą do pobrania umowy o świadczenie usług przez Przedszkole.
Rodzice zobowiązani są do oddania podpisanej umowy do dnia 30.06.2015 r.
Niezłożenie w terminie podpisanej umowy będzie rozumiane jako rezygnacja rodziców ze świadczeń usług przez Przedszkole i wiąże się ze skreśleniem dziecka z listy przyjętych do oddziału publicznego w Przedszkolu Niepublicznym przy Parafii św. Jacka Odrowąża w Straszynie.

Jednocześnie informujemy, że dnia 30.06.2015r. o godz. 16.00 odbędzie się spotkanie organizacyjne dla rodziców dzieci przyjętych do oddziału publicznego w Przedszkolu Niepublicznym przy Parafii św. Jacka Odrowąża w Straszynie.
Miejsce spotkania: Dom Rekolekcyjny – ul. Poprzeczna 24, 83-010 Straszyn.
Przedszkole Niepubliczne przy Parafii św. Jacka Odrowąża w Straszynie prowadzi rekrutację na rok szkolny 2015/2016 na wolne miejsca do oddziału publicznego dla dzieci 4-letnich nieprzyjętych do przedszkola podczas rekrutacji do Publicznego Przedszkola w Borkowie i oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Wojanowie:

4-latki na pobyt powyżej 5 godzin dziennie – do 14miejsc.
 
Od dnia 09.06.2015 r. do 17.06.2015 r. będą wydawane i przyjmowane wnioski.
WNIOSKI NALEŻY SKŁADAĆ W BIURZE PRZEDSZKOLA W GODZINACH OD 9.00 DO - 13.00.

ZASADY REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA

DOKUMENTY DO POBRANIA:

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO PRZEDSZKOLA

OŚWIADCZENIE RODZICAW przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o
kontakt