OFERTA EDUKACYJNA


W naszym przedszkolu staramy się zapewnić wychowankom jak najlepsze warunki sprzyjające prawidłowemu rozwojowi, zdobywaniu wiedzy i umiejętności oraz budowaniu systemu wartości i prawidłowych postaw moralno - społecznych.

W CODZIENNEJ PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ PRAGNIEMY DBAĆ O:
 • rozwijanie dziecięcej kreatywności w działaniu i myśleniu.
 • różnorodną aktywność twórczą dziecka,
 • zgodne współdziałanie w zespole dziecięcym,
 • możliwość samorealizacji i osiągania sukcesu przez dziecko,
 • interesujące zabawy i zajęcia prowadzone przez nauczycieli i instruktorów zajęć dodatkowych.
PRZEDSZKOLE OFERUJE:
 • różnego rodzaju imprezy i zabawy integracyjne na terenie placówki
 • (Bal Wszystkich Świętych, Mikołajki, Spotkania Wigilijne, Dzień Babci i Dziadka, Bal Karnawałowy, Dzień Mamy i Taty, Dzień Dziecka itp.),wspólne wykonywanie ozdób choinkowych i palm wielkanocnych, pieczenie ciasteczek i malowanie pisanek,
 • wycieczki
 • przedstawienia teatralne i koncerty muzyczne dla dzieci w przedszkolu i poza jego terenem
 • spotkania adaptacyjne dla dzieci nowych i ich rodziców w sierpniu
 • zajęcia dodatkowe: rytmika, gimnastyka, język angielski, religia
 • opiekę logopedyczną i konsultacje z psychologiem.
OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE:

Nasze przedszkole czynne jest od godz. 6:00 do 17:30. Opłaty pobierane są z góry do 10 dnia każdego miesiąca na konto bankowe i przedstawiają się następująco:
 • Miesięczna opłata stała wynosi 460,00 zł (od września 2020), pobierana jest przez 11 miesięcy pracy przedszkola i nie podlega zmianie w miesiącu, w którym wypadają ferie.
  W przypadku rodzenstwa, za drugie i kolejne dziecko opłata stała wynosi 230,00 zł (od września 2020).
 • opłata za wyżywienie jest to wartość stawki żywieniowej pomnożona przez ilość dni obecności dziecka w placówce 10.50 zł x X dni (odliczamy stawkę żywieniową za każdy dzień nieobecności dziecka w przedszkolu)
 • Oferujemy trzy posiłki dziennie, tj.
  • śniadanie
  • obiadek dwudaniowy
  • podwieczorek
 • opłata na Wyprawkę przedszkolną tj. artykuły plastyczno-techniczne itp. ( 100 zł na rok szkolny)
ZAJĘCIA DODATKOWE - koszt wliczony w wysokość opłaty stałej:
 • Zajęcia rytmiczno - muzyczne 2 razy w tygodniu
 • Zajęcia gimnastyczne 2 razy w tygodniu
 • Zajęcia z języka angielskiego 2 razy w tygodniu
 • Religia - 1 raz w tygodniu
 • Zajęcia logopedyczne 1 raz w tygodniu
 • Zumba – 2 razy w miesiącu
ZAJĘCIA DODATKOWE - płatne:
 • Logopeda 20zł /za 1 zajęcia
 • Zajęcia taneczne 35 zł za miesiąc
 • Warsztaty plastyczne 80 zł / miesiąc 50 min.