tlo.gif

O nas

Niepubliczne Przedszkole przy Parafii Św. Jacka Odrowąża w Straszynie zostało powołane 1.08.2003 roku z inicjatywy Księdza Proboszcza Ryszarda Bugajskiego.

kliknij aby pobrać STATUT PRZEDSZKOLA

Placówka nasza mieści się w budynku połączonym z Kościołem parafialnym i plebanią. Otacza ją przepiękna, pełna zieleni okolica, zaś dzieci mają możliwość codziennego korzystania z przestronnego ogrodu przedszkolnego. Sale nasze są przytulne, kolorowe, a uroczystości przedszkolne są organizowane w pobliskim Domu Rekolekcyjnym.

Początkowo przedszkole tworzyły dwie grupy dzieci w wieku mieszanym: „Biedronki” i „Słoneczka”. W listopadzie 2006 roku placówka powiększyła się o trzecią grupę „Pszczółki”. Każdy oddział przeznaczony jest dla maksymalnie 25 dzieci w wieku od 2,5 do 5 lat. W godzinach największego natężenia naszych wychowanków w przedszkolu (tj. między śniadankiem, a podwieczorkiem) opiekę nad nimi w każdej grupie sprawują dwie osoby: 2 nauczycieli bądĽ nauczyciel i pomoc nauczyciela.

obrazek obleny z lewej strony  Nasza placówka bazuje na:

- sprawdzonych programach dydaktyczno-wychowawczych

- nauczycielach o odpowiednich kwalifikacjach oraz harmonijnej, przyjaznej dzieciom i rodzicom osobowości

- indywidualnym podejściu do dziecka

- współpracy z rodzicami


Pragniemy, aby nasze przedszkole było przyjazne dziecku i jego rodzinie. Stwarzamy rodzinną atmosferę, pragniemy, aby dzieci czuły się bezpiecznie, były otoczone miłością i zawsze mogły polegać na swoich wychowawcach.

Pracujemy z dziećmi w grupach zróżnicowanych wiekowo. Trzy- cztero- i pięciolatki stanowią mikrospołeczność, w której przy jej zróżnicowaniu każdy jest ważny i potrzebny bez względu na wiek, umiejętności i zainteresowania.

Dzieci starsze pomagają młodszym w codziennych czynnościach, jak np. w ubieraniu się, opiekują się nimi podczas spacerów i wycieczek. W pewien sposób przejmują postawy rodzicielskie, ucząc się odpowiedzialności i opiekuńczości. Jednocześnie w praktyce mogą sprawdzać swoje umiejętności, stając się zarazem wzorem do naśladowania przez swoich młodszych kolegów.

Grupy składające się z wychowanków w różnym wieku sprzyjają wymianie inspiracji, zdolnośći , umiejętności i kształtowaniu właściwych postaw społecznych w sposób naturalny. Dzieci uczą się pokonywania trudności, służenia pomocą, nawiązywania sympatii i przyjaĽni, mając jednocześnie możliwość komunikowania się na różnych poziomach.


Najważniejsze dla nas jest, aby nasze przedszkolaki były:
  • zdrowe i szczęśliwe
  • bezpiecznie, wrażliwe i kochające
  • myślące i twórcze
  • otwarte i pewne siebie
  • preferujące prawdę i dobro
  • szanujące każdego człowieka