O nas

Przedszkole Niepubliczne przy Parafii Św. Jacka Odrowąża w Straszynie rozpoczęło swoją działalność 01.08.2003r.

Powstało ono z inicjatywy Księdza proboszcza Ryszarda Bugajskiego.

Placówka mieści się w budynku połączonym z kościołem parafialnym i plebanią. Pomieszczenia przedszkolne zostały zaadaptowane z pomieszczeń domu parafialnego. Placówkę otacza przepiękna, pełna zieleni okolica, zaś dzieci mają możliwość codziennego korzystania z przestronnego placu zabaw. Sale nasze są przytulne, kolorowe.

Placówka mieści się w budynku połączonym z kościołem parafialnym i plebanią. Pomieszczenia przedszkolne zostały zaadaptowane z pomieszczeń domu parafialnego. Placówkę otacza przepiękna, pełna zieleni okolica, zaś dzieci mają możliwość codziennego korzystania z przestronnego placu zabaw. Sale nasze są przytulne, kolorowe.

Placówka nasza bazuje na sprawdzonych programach dydaktycznych, nauczycielach o odpowiednich kwalifikacjach i harmonijnej, przyjaznej dzieciom i rodzicom osobowości, indywidualnym podejściu do dziecka, współpracy z rodzicami. Pragniemy, aby nasze przedszkole było przyjazne dziecku i jego rodzinie. Staramy się tworzyć rodzinną atmosferę, chcemy aby nasi wychowankowie czuli się bezpiecznie, były otoczone miłością i optymalną opieką.

Początkowo przedszkole tworzyły dwie grupy dzieci, w listopadzie 2006 r. powstała kolejna. Każdy oddział przeznaczony był dla maksymalnie 25 dzieci w wieku od 2,5 do 5 lat. Obecnie do naszej placówki uczęszczają dzieci od 2,5 – 6 lat. Opiekę nad wychowankami sprawowały zawsze dwie osoby, dwóch nauczycieli bądź nauczyciel i pomoc nauczyciela.

Od początku naszej działalności funkcjonowanie przedszkola oparte było na grupach wiekowo zróżnicowanych. W każdej z nich były dzieci zarówno 3, 4, jak i 5-cioletnie, tworzące szczególną mikrospołeczność, w której każdy bez względu na wiek, umiejętności, możliwości i zainteresowania czuł się wyjątkowy i potrzebny. Dzieci starsze pomagały młodszym w codziennych czynnościach, jak np. w ubieraniu się, opiekowały się nimi podczas spacerów i wycieczek. W pewien sposób przejmowały postawy rodzicielskie, ucząc się odpowiedzialności i opiekuńczości. Jednocześnie w praktyce mogły sprawdzać swoje umiejętności, stając się zarazem wzorem do naśladowania przez swoich młodszych kolegów. Według naszego doświadczenia grupy składające się z wychowanków w różnym wieku sprzyjają wymianie inspiracji, zdolności , umiejętności i kształtowaniu właściwych postaw społecznych w sposób naturalny. Dzieci uczą się pokonywania trudności, służenia pomocą, akceptowania i szanowania innych, nawiązywania sympatii i przyjaźni, mając jednocześnie możliwość komunikowania się na różnych poziomach.

Od września 2009 r. dzieci pięcioletnie nabyły prawo do wychowania przedszkolnego, które to prawo w roku 2011 zmieniło się w obowiązek. W związku z tymi zmianami praca wychowawczo - dydaktyczna z pięciolatkami warunkowana była i nadal jest, ilością tych dzieci pozostających w naszej placówce. Początkowo zadania edukacyjne realizowały one w swoich dotychczasowych grupach, z czasem połączone zostały w jednej grupie z dziećmi 2.5, 3 i 4-roletnimi,wychodząc z nauczycielem prowadzącym do innej sali na zajęcia wymagające większego skupienia i pracy indywidualnej. W ostatnich latach duża ilość dzieci pięcioletnich realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w naszym przedszkolu, pozwoliła na stworzenie osobnej grupy.

W związku z kolejnymi zmianami w podstawie programowej wychowania przedszkolnego od 01.09.2016r to dzieci 6 letnie mają obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego, zaś 5 letnie mają prawo do wychowania przedszkolnego.

W naszej placówce realizujemy roczne przygotowanie przedszkolne dla sześciolatków. Praca z dziećmi 5 i 6 letnimi realizowana jest zgodnie z wymogami podstawy programowej zaś organizacja pracy uzależniona jest od ilości dzieci w tym wieku i od ich możliwości i potrzeb.

Obecnie w placówce funkcjonują cztery grupy: „Słoneczka”, „Biedronki” , „Motylki”, "Pszczółki".

Kadra pedagogiczna naszego przedszkola posiada wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym. Oprócz tego nauczyciele podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe poprzez udział w kursach, szkoleniach, warsztatach. Dzięki temu poznają i wdrażają nowoczesne metody pracy i ciekawe pomysły w działaniach z dziećmi.

Dzięki temu, że grupy są zróżnicowane wiekowo, nauczyciele starają się indywidualnie podchodzić do każdego dziecka, uwzględniając jego predyspozycje i preferencje oraz dostosowują tempo przyswajania wiedzy do aktualnego stopnia rozwoju dziecka. W swojej pracy są kreatywni, otwarci na potrzeby dzieci i świadomie i odpowiedzialnie podchodzą do swoich obowiązków. Dzięki temu dzieci w naszym przedszkolu czują się akceptowane, kochane i szczęśliwe, a atmosfera życzliwości panująca w placówce przekłada się na stałość zatrudnienia naszej kadry, a tym samym na poczucie stabilności u dzieci i zadowolenia rodziców.

Script logo