Oferta

W naszym przedszkolu staramy się zapewnić wychowankom jak najlepsze warunki sprzyjające prawidłowemu rozwojowi, zdobywaniu wiedzy i umiejętności oraz budowaniu systemu wartości i prawidłowych postaw moralno - społecznych.

 

W CODZIENNEJ PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ PRAGNIEMY DBAĆ O:

 • rozwijanie dziecięcej kreatywności w działaniu i myśleniu.
 • różnorodną aktywność twórczą dziecka,
 • zgodne współdziałanie w zespole dziecięcym,
 • możliwość samorealizacji i osiągania sukcesu przez dziecko,
 • interesujące zabawy i zajęcia prowadzone przez nauczycieli i instruktorów zajęć dodatkowych.

 

PRZEDSZKOLE OFERUJE:

 • różnego rodzaju imprezy i zabawy integracyjne na terenie placówki
 • (Bal Wszystkich Świętych, Mikołajki, Spotkania Wigilijne, Dzień Babci i Dziadka, Bal Karnawałowy, Dzień Mamy i Taty, Dzień Dziecka itp.),wspólne wykonywanie ozdób choinkowych i palm wielkanocnych, pieczenie ciasteczek i malowanie pisanek,
 • wycieczki
 • przedstawienia teatralne i koncerty muzyczne dla dzieci w przedszkolu i poza jego terenem
 • spotkania adaptacyjne dla dzieci nowych i ich rodziców w sierpniu
 • zajęcia dodatkowe: rytmika, gimnastyka, język angielski (codziennie), religia
 • konsultacje z pedagogiem.

 

OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE OD 01.09.2024r:

Nasze przedszkole czynne jest przez 11 miesięcy w roku. Lipiec jest miesiącem wakacyjnym - placówka jest zamknięta. 

Pracujemy od godz. 6:00 do 17:30.
Opłaty pobierane są z góry do 10 dnia każdego miesiąca na konto bankowe i przedstawiają się następująco:

 • Miesięczna opłata stała wynosi 690 zł, pobierana jest przez 11 miesięcy pracy przedszkola i nie podlega zmianie w miesiącu, w którym wypadają ferie - (*przedszkole zamkniete jeden tydzień ferii).
  W przypadku rodzenstwa, za drugie i kolejne dziecko opłata stała wynosi 345,00 zł.
 • opłata za wyżywienie jest to wartość stawki żywieniowej pomnożona przez ilość dni obecności dziecka w placówce 16,00 zł x X dni (odliczamy stawkę żywieniową za każdy dzień nieobecności dziecka w przedszkolu)
 • Oferujemy trzy posiłki dziennie, tj.
  • śniadanie
  • obiadek dwudaniowy
  • podwieczorek
 • opłata na Wyprawkę przedszkolną tj. artykuły plastyczno-techniczne itp. (120 zł na rok szkolny)

 

ZAJĘCIA DODATKOWE - koszt wliczony w wysokość opłaty stałej:

 • Zajęcia rytmiczno - muzyczne 2 razy w tygodniu
 • Zajęcia gimnastyczne 2 razy w tygodniu
 • Zajęcia z języka angielskiego codziennie
 • Religia - 1 raz w tygodniu

 

ZAJĘCIA DODATKOWE - płatne:

 • Logopeda 
 • Zajęcia taneczne 
 • Zajcia "GIMKO-KLOCKI"
 • Warsztaty ceramiczne
Script logo