Plan dnia

Ramowy rozkład dnia:

6:00 - 8.20 ROZPOCZĘCIE DNIA W PRZEDSZKOLU

Zabawy swobodne według inwencji dzieci, w kącikach zainteresowań, zabawy integracyjne, prowadzenie rozmów indywidualnych na temat, zabawy i ćwiczenia kształtujące sprawności wzrokowe, słuchowe, manualne, prace stymulacyjne i wyrównawcze, ćwiczenia poranne.

8:20 - 8.30 ZABIEGI HIGIENICZNE. MODLITWA
8:30 - 9:00 ŚNIADANIE
8:00 - 8:30 ŚNIADANIE U MOTYLKÓW

czynności samoobsługowe; doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku.

9:00 –12:20 REALIZACJA ZADAŃ EDUKACYJNO-WYCHOWAWCZYCH W OPARCIU O PODSTAWĘ PROGRAMOWĄ POPRZEZ:

aktywność ruchową, plastyczną i muzyczną, matematyczną w zakresie rozwijania mowy i myślenia, spacery i wycieczki po najbliższej okolicy lub zabawy ruchowe na świeżym powietrzu, imprezy okolicznościowe, zajęcia dodatkowe.

12:20 - 12:30 ZABIEGI HIGIENICZNE. MODLITWA

12:30 - 13:15 OBIAD

Czynności samoobsługowe; ćwiczenie umiejętności prawidłowego posługiwania się sztućcami; pogadanki na temat zdrowego odżywiania się

13:20 - 14:20

dzieci młodsze i chętne: czas relaksu z muzyką relaksacyjną, bajką, opowiadaniem;
dzieci starsze: relaksacja, zabawy integracyjne, planszowe,konstrukcyjne, plastyczno-techniczne, ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych.

14:20 - 14:30 CZYNNOŚCI PORZĄDKOWE I SAMOOBSŁUGOWE; pomoc w nakrywaniu do posiłku

14:30 - 14:45 PODWIECZOREK

14:50 - 16:30 KONTYNUACJA DZIAŁALNOŚCI EDUKACYJNEJ

Zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe; ćwiczenia gramatyczne, słownikowe; praca wyrównawcza, indywidualna; zabawy dowolne według zainteresowań dzieci; pobyt na świeżym powietrzu; zajęcia o charakterze wychowawczym, zabawy integracyjne, prowadzenie rozmów indywidualnych; kontynuacja prac z dnia; prace porządkowe.

17:30 ZAKOŃCZENIE DNIA
 

Script logo